pktop980

Arbetet fortsatte under juli-augusti 2010 och innebar följande:

En vattenpump är nu installerad, vattentorn monterat och solpaneler applicerade ovanpå en 10 000 liters vattentank. Ytterligare ett mindre torn med en 5 000 liters tank har också uppförts. Läggning av vattenledning och avloppsrör, och byggande av rensbrunnar och trekammarbrunn har också gjorts samt en utbyggnad av ett litet väderskydd på barnhemmets baksida. Viktigast av allt är att vi nu fått rinnande vatten till barnhemmet.

barnhemmet10a barnhemmet10b barnhemmet10c

  • 1
  • 2